ENGLISH SONGS EI5

En aquesta pàgina hi anireu trobant cançons que escoltem a l’aula per reforçar alguns dels aprenentatges que anem treballant:

Els dracs ja comencem a saber els dies de la setmana!

DAYS OF THE WEEK

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday! 1,2,1,2,3,4… (2) La, la, la…

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday! 1,2,1,2,3,4… (2) I love the days of the week (2)En

TED AND DANA IN THE CLASSROOM

En la primera història de ClipClap treballem el vocabulari referent a l’escola. Amb aquests vídeos podeu practicar!!!

TED AND DANA IN THE RESTAURANT

Si voleu practicar aquesta cançó, només necessiteu un ganivet, una forquilla, un plat, una cullera i un got (poden ser de plàstic!)

OH, I’M VERY HUNGRY

Put the knife on the table

put the fork on the table,

knife, fork, knife, fork, the plate on the table,

put the spoon on the table,

and the glass on the table,

and now it’s time for lunch.

Oh, I’m very hungry! Oh, I’m very hungry! Oh, I’m very hungry! Can I have some more? Iupiii!!!

Do you like broccoli?
Yes, I do!
Do you like ice cream?
Yes, I do!
Do you like broccoli ice cream?
No, I don’t. Yucky!

Do you like donuts?
Yes, I do!
Do you like juice?
Yes, I do!
Do you like donut juice?
No, I don’t. Yucky!

Do you like popcorn?
Yes, I do!
Do you like pizza?
Yes, I do!
Do you like popcorn pizza?
No, I don’t. Yucky!

Do you like bananas?
Yes, I do!
Do you like soup?
Yes, I do!
Do you like banana soup?
No, I don’t. Yucky!

I per practicar amb les preposicions…